22 lipiec 2021 roku - wizyta w Krakowie w firmie Tropheus

Tym razem dosyć szybko wróciliśmy ponownie do firmy Tropheus. Udało nam się nakręcić kilka krótkich filmików z całej wizyty. Kupiliśmy 6 stad Tropheusów oraz Tanganicodusy. Jakie to były odmiany będziemy prezentować sukcesywnie jak już zwierzaki będą po kwarantannie.